MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.29
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Űrtan Évkönyv (Asztronautikai Tájékoztató)

Felhívás cikkek írásásra a 2019-es Űrtan Évkönyvbe (beküldési határidő: 2020. január 15.)


A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) működésének kezdeteitől fogva, 1961 óta jelenteti meg Asztronautikai Tájékoztató című kiadványát, amely az elmúlt években – megújult, kibővített formában – Űrtan Évkönyv címmel látott napvilágot. A kiadvány kiemelt célja a MANT elmúlt időszaki tevékenységének bemutatása mellett az űrkutatás világszerte legjelentősebb eseményeinek rövid, átfogó összefoglalása. Emellett a terjedelem jelentős részében fórumot teremtünk arra, hogy az űrkutatás szakterületein és határterületein dolgozó hazai kutatók, szakemberek magyar nyelven bemutathassák legújabb eredményeiket.

Magyar nyelvű űrkutatási szakfolyóiratok híján a hazai publikációs lehetőségek igen korlátozottak. Az eredmények itthoni megismertetése – amire az Űrtan Évkönyv lehetőséget kínál – érdeke a támogatásra váró kutatóknak, de a színvonalas ismeretterjesztésre fogékony nagyközönség számára is hiánypótló. Az Űrtan Évkönyv a korábbi Asztronautikai Tájékoztató sorozatának folytatása, bejegyzett időszaki kiadvány (száma: HU ISSN 1788-7771), amelynek példányai az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe is bekerülnek. Az 1960-as években még évente több, kisebb terjedelmű szám is megjelent. Az utóbbi időben évente, vagy - a kiadásra rendelkezésre álló pénzügyi források nehéz előteremthetősége miatt - kétévente jelentettük meg.

Jelenleg a legfrissebb szám az Űrtan Évkönyv 2018 (az Asztronautikai Tájékoztató 70. száma), amely 2019 elején látott napvilágot. A MANT tagjai – befizetett tagdíjuk fejében – a nyomtatott példányt illetményként kapják. Az előző évek köteteit idővel elektronikus formában, bárki számára is elérhetővé tesszük honlapunkon.

A következő évkönyv szerkesztése a tárgyév utolsó negyedében indul. A MANT egyre nyitottabbá szeretné tenni az Űrtan Évkönyvet egy szélesebb, tagságán túlnyúló szerzői kör számára. Ezért – először 2011-ben – nyilvános felhívás keretében meghirdettük ezt a publikációs lehetőséget a hazai (illetve magyar nyelven író) űrkutató szakemberek számára. Külön is felhívjuk a doktori tanulmányaikat végző fiatalok figyelmét erre a publikációs formára. A publikáció megjelentetése a szerző(k) számára költséggel nem jár. A szakmai lektorálással és szerkesztéssel járó feladatokat a MANT teljes egészében magára vállalja.

A megjelentetni kívánt cikkektől elvárt tartalmi követelmények:


Formai követelmények:

A cikkek elfogadásáról, esetleges tartalmi korrekciós javaslatokról a MANT által felkért szakértők (bírálók) javaslata alapján az Űrtan Évkönyv szerkesztője dönt.

Az Űrtan Évkönyvvel kapcsolatos felvilágosítás az evkonyv@mant.hu e-mail címen kérhető.

Az Űrtan Évkönyv legutóbbi számai:

Űrtan Évkönyv az űrkorszak ötvenedik évében (az Asztronautikai Tájékoztató 58. száma, MANT, Budapest, 2007, 134 oldal, pdf formátum, 3,88 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2007 (az Asztronautikai Tájékoztató 59. száma, MANT, Budapest, 2008, 124 oldal, pdf formátum, 6,58 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2008-2009 (az Asztronautikai Tájékoztató 60-61. száma, MANT, Budapest, 2010, 137 oldal, pdf formátum, 4,97 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2010-2011 (az Asztronautikai Tájékoztató 62-63. száma, MANT, Budapest, 2012, 100 oldal, pdf formátum, 4,76 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2012 (az Asztronautikai Tájékoztató 64. száma, MANT, Budapest, 2013, 112 oldal, pdf formátum, 8,6 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2013 (az Asztronautikai Tájékoztató 65. száma, MANT, Budapest, 2014, 96 oldal, pdf formátum, 6,9 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2014 (az Asztronautikai Tájékoztató 66. száma, MANT, Budapest, 2015, 128 oldal, pdf formátum, 9,3 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2015 (az Asztronautikai Tájékoztató 67. száma, MANT, Budapest, 2016, 112 oldal, pdf formátum, 8,5 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2016 (az Asztronautikai Tájékoztató 68. száma, MANT, Budapest, 2017, 104 oldal, pdf formátum, 8,8 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2017 (az Asztronautikai Tájékoztató 69. száma, MANT, Budapest, 2018, 88 oldal, pdf formátum, 6,4 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2018 (az Asztronautikai Tájékoztató 70. száma, MANT, Budapest, 2019, 140 oldal, pdf formátum, 9,3 Mbyte)

Űrtan Évkönyv 2019 (az Asztronautikai Tájékoztató 71. száma, MANT, Budapest, 2020, 96 oldal, pdf formátum, 7,2 Mbyte)